http://dsfr.ir/9tn224

برچسب : بافت تاریخی یزد

رونمایی از خشت سومِ بافت تاریخی یزد

رونمایی از خشت سومِ بافت تاریخی یزد

خشت سوم کتاب ثبت احوال بافت، دربردارنده عکس های پاییز بافت تاریخی یزد رونمایی شد.
ماجرای راهروهای پنهان زیرین خانه های تاریخی یزد چیست؟

ماجرای راهروهای پنهان زیرین خانه های تاریخی یزد چیست؟

راهروهای زیرزمینی منجر به اتصال خانه های تاریخی #یزد به همدیگر می‎ شود، اما ماجرای این راهروهای زیرزمینی که...