6 اکتبر 2021 - 11:48
http://dsfr.ir/9tn224

برچسب : بافت تاریخی یزد

ماجرای راهروهای پنهان زیرین خانه های تاریخی یزد چیست؟

ماجرای راهروهای پنهان زیرین خانه های تاریخی یزد چیست؟

راهروهای زیرزمینی منجر به اتصال خانه های تاریخی #یزد به همدیگر می‎ شود، اما ماجرای این راهروهای زیرزمینی که...