http://dsfr.ir/g424ni

برچسب : باغ پهلوان پور

بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از باغ جهانی پهلوان پور

بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از باغ جهانی پهلوان پور

معاون رئیس جمهوری در دومین روز از #سفر دو روزه خود به استان #یزد، با حضور در شهر #مهریز، از باغ جهانی پهلوان...