http://dsfr.ir/lf65sg

برچسب : باغ وحش چستر

باغ وحش چستر انگلیس طعمه آتش شد

باغ وحش چستر انگلیس طعمه آتش شد

منابع انگلیسی روز شنبه از آتش سوزی گسترده در باغ وحش «چستر» واقع در شمال غرب انگلیس خبر دادند که در آن 500...