18 سپتامبر 2019 - 03:53
http://dsfr.ir/f4r83o

برچسب : بازار تاریخی همدان

آتش در کمین بافت تاریخی بازار همدان

آتش در کمین بافت تاریخی بازار همدان

بافت تاریخی بازار همدان یادگار دوران صفویه با بیش از 500 واحد تجاری، به دلیل انبارداری غیراصولی و سیم کشی های...