http://dsfr.ir/2i8i6o

برچسب : بازار تاریخی

عملیات مرمتی مجموعه حسن پادشاه تبریز تا نوروز به پایان می رسد

عملیات مرمتی مجموعه حسن پادشاه تبریز تا نوروز به پایان می رسد

مدیر پایگاه بازار تاریخی تبریز از اتمام عملیات مرمتی مجموعه حسن پادشاه تبریز تا پایان اسفندماه سال جاری خبر...
چرا راهنمایان گردشگری باید در بازارهای سنتی مستقر شوند؟

چرا راهنمایان گردشگری باید در بازارهای سنتی مستقر شوند؟

بازارهای سنتی علاوه بر ارزش کارکردی، از نظر #معماری نیز همواره مورد توجه گردشگران هستند.
بازار تاریخی کاشان در انتظار ثبت در میراث جهانی

بازار تاریخی کاشان در انتظار ثبت در میراث جهانی

بازار تاریخی کاشان با توجه به وسعت و معماری زیبای آن قابلیت ثبت در میراث جهانی را دارد.