19 سپتامبر 2019 - 12:52
http://dsfr.ir/wo4fns

برچسب : بازاریابی نمایشگاه

چه چیزی علاقه جوانان را برای بازدید از موزه بر می‌ انگیزد

چه چیزی علاقه جوانان را برای بازدید از موزه بر می‌ انگیزد

مطالعه بازاریابی موزه و نمایشگاه ها، با موضوع: "چه چیزی علاقه جوانان را بر می انگیزد؟" صورت گرفته...