20 سپتامبر 2019 - 07:37
http://dsfr.ir/db7hz9

برچسب : باریستا

مسابقه آزاد "لاته آرت" و برنامه تست قهوه در روز جهانی گردشگری

مسابقه آزاد "لاته آرت" و برنامه تست قهوه در روز جهانی گردشگری

عمارت مسعودیه به عنوان یکی از مفاخر معماری و فرهنگی تهران با همکاری نماینده رسمی انجمن جهانی رویدادهای قهوه...