19 سپتامبر 2019 - 12:57
http://dsfr.ir/s1zupz

برچسب : ایسلند

میزبانی دو میلیون گردشگر در کشور ۳۵۰ هزار نفری

میزبانی دو میلیون گردشگر در کشور ۳۵۰ هزار نفری

ایسلند که تقریبا به اندازه یک شهر است و حدود ۳۴۷ هزار نفر در آن سکونت دارند، تا پایان ۲۰۱۷ میزبان حدود ۲.۳...
10 مقصد گردشگری ایمن در سال 2017

10 مقصد گردشگری ایمن در سال 2017

شاخص صلح جهانی 10 کشور ایمن جهان را برای #گردشگری در سال 2017 معرفی کرده است.