http://dsfr.ir/czkrxd

برچسب : اوقات فراغت

آمده ام تا اهمیت توریسم و اوقات فراغت را نشان بدهم

آمده ام تا اهمیت توریسم و اوقات فراغت را نشان بدهم

صنعت گردشگری می تواند مشکلات اقتصادی کشورها را تا حد زیادی حل کند.
مردان و زنان چگونه وقت می گذرانند؟

مردان و زنان چگونه وقت می گذرانند؟

مرکز آمار ایران چکیده نتایج بررسی گذران وقت در تابستان 94 را منتشر کرد.
الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح تحصیل ایرانیان

الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح تحصیل ایرانیان

آیا الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح سواد افراد متفاوت است؟ آیا میزان فعالیت های آموزشی و فرهنگی افراد تحصیل...

کدام بیشتر کار، خانه داری، تفریح و از خود مراقبت می کنند؟

کدام بیشتر کار، خانه داری، تفریح و از خود مراقبت می کنند؟ الگوی فعالیت های گذران زمان بر حسب وضعیت زناشویی نشان می دهد مجردان 15 برابر بیش از دیگر گروه ها زمان صرف فعالیت های آموزشی می کنند. اما در مقابل زمان بسیار کمتری را صرف مراقبت شخصی و نگه داری از خود می کنند..به گزارش اقتصاد نیوز؛ مرکز آمار، گزارشی از الگوی گذران اوقات فراغت گروه های مختلف منتشر... 20 سپتامبر 2015 - 18:50