http://dsfr.ir/eenrfk

برچسب : امین ماهانی

قنات «گوهرریز جوپار» جهانی می شود

قنات «گوهرریز جوپار» جهانی می شود

قنات گوهرریز از جمله جاذبه های استان کرمان و زیستگاه ماهی کور بوده و اخیرا صحبت هایی در مورد جهانی شدن آن بر...
توسعه گردشگری روستاها / قنات کوه ریز در مسیر ثبت جهانی

توسعه گردشگری روستاها / قنات کوه ریز در مسیر ثبت جهانی

نماینده میراث فرهنگی در ماهان از احیای کارگاه های صنایع دستی در این بخش و تاسیس بنیاد ماهان شناخت خبر داد.