20 سپتامبر 2019 - 09:44
http://dsfr.ir/vvhrw8

برچسب : امیر کلالی

توسعه تجارت الکترونیک گردشگری در بستر سازمان مدیریت مقصد

توسعه تجارت الکترونیک گردشگری در بستر سازمان مدیریت مقصد

سازمان مدیریت مقصد با استفاده از #تجارت الکترونیک به عنوان رابط اصلی، لازم است گردشگران را در تمامی مراحل #...
رقابت تعداد لایک ها در تعیین مقصد بعدی سفر

رقابت تعداد لایک ها در تعیین مقصد بعدی سفر

نقش اطلاعات در صنعت گردشگری، نقشی مهم و حیاتی به شمار می رود.