http://dsfr.ir/a35ovb

برچسب : امید شیوا

حضور صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی بعد از برجام

حضور صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی بعد از برجام

توسعه دیپلماسی در سال های اخیر، زمینه حضور پررنگ تر ایران در بازارهای جهانی صنایع دستی را فراهم کرده است.
شهر لالجین به جهانی شدن نزدیک شد

شهر لالجین به جهانی شدن نزدیک شد

لالجین به احتمال 99 درصد به عنوان شهر سفال جهان در شورای جهانی صنایع دستی ثبت می شود.
تبریز در آستانه میزبانی هفتمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی

تبریز در آستانه میزبانی هفتمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی

هفتمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی از هشتم تا یازدهم اردیبهشت سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.