25 ژوئن 2022 - 03:49
http://dsfr.ir/gne38v

برچسب : امپراطوری روم

کشف یک کاسه رومی ۲ هزارساله در هلند

کشف یک کاسه رومی ۲ هزارساله در هلند

باستان شناسان یک کاسه رومی آبی رنگ با قدمت حدود ۲ هزار سال را در قدیمی ترین شهر #هلند کشف کردند.