10 اکتبر 2021 - 10:16
http://dsfr.ir/4m2v6n

برچسب : المپیک فرهنگ ملل

خوزستان به دنبال جذب گردشگران اکسپو دبی

خوزستان به دنبال جذب گردشگران اکسپو دبی

سرپرست معاونت گردشگری #خوزستان گفت: «در بازه زمانی برگزاری نمایشگاه دبی #اکسپو، با توجه به نزدیک بودن محل...