19 سپتامبر 2019 - 12:50
http://dsfr.ir/i9tp3c

برچسب : اقامتگاه های دولتی

تهدید اقامتگاه های دولتی برای هتل های شمالی

تهدید اقامتگاه های دولتی برای هتل های شمالی

استان گیلان از جمله مقاصد سنتی سفر به شمال ایران محسوب می شود که بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن...