20 سپتامبر 2019 - 06:58
http://dsfr.ir/48kajy

برچسب : احمدرضا بیاتی

قرارداد شرکت فرودگاه ها با ایکائو برای مشاوره فنی

قرارداد شرکت فرودگاه ها با ایکائو برای مشاوره فنی

یک مقام مسئول در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به بازطراحی فضای هوایی ایران با همکاری یک شرکت...
جزئیات بزرگ ترین اجلاس هوانوردی «ایران 2016»

جزئیات بزرگ ترین اجلاس هوانوردی «ایران 2016»

در این اجلاس، نمایندگان بیش از 100 شرکت سازنده، تامین کننده قطعات هواپیما و تجهیزات فرودگاهی و ناوبری شرکت می...
گردهمایی سرمایه گذاران صنایع هوایی در ایران

گردهمایی سرمایه گذاران صنایع هوایی در ایران

ایران سوم و چهارم بهمن ماه میزبان اجلاس جهانی هوانوردی با حضور سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.