18 سپتامبر 2019 - 03:38
http://dsfr.ir/ojyhtp

برچسب : اجلاس جهانی یونسکو

محبوبیت جهانی "یزد" از کجا آمد؟

محبوبیت جهانی "یزد" از کجا آمد؟

خلاقیت، معماری، طراحی شهری و تکنولوژی و تعامل زمین با طبیعت در یزد این شهر را به سمت جهانی شدن بُرد تا ایران...
آیا فردوسی شاعر افغان می شود و یلدا بلندترین شب آذربایجان؟

آیا فردوسی شاعر افغان می شود و یلدا بلندترین شب آذربایجان؟

هجوم کشورهای مختلف برای تصاحب شخصیت ها و مفاخر فرهنگی ادبی، منابع طبیعی، میراث ناملموس و سازهای ایرانی و ......