http://dsfr.ir/4kaduo

برچسب : اتوبان صدر

سکوت شورای شهر در برابر فروش پایتخت

سکوت شورای شهر در برابر فروش پایتخت

اجرای #اتوبان صدر و تهاتر آن با اراضی عباس آباد بین #شهرداری و بانک انصار صرفا بلندپروازی های شهردار #تهران...
اما و اگرهای محیط زیستی درباره «اتوبان صدر»

اما و اگرهای محیط زیستی درباره «اتوبان صدر»

اگر هزینه ساخت #اتوبان صدر برای ساخت خطوط #مترو استفاده می شد، امروز شاهد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و افزایش #...