25 اوت 2019 - 21:09
http://dsfr.ir/ib6h7l

برچسب : اتحاديه اروپايي علوم زمين

تلفیق رفتارهای انسانی و علوم آب، دلیل انتخابم بود

تلفیق رفتارهای انسانی و علوم آب، دلیل انتخابم بود

اتحادیه اروپایی علوم زمین (EGU)، دکتر کاوه مدنی، دانشیار و استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن را...