http://dsfr.ir/a13weq

برچسب : آلودگی صوتی

مهرآباد، آلاینده و کم کار در مقایسه با فرودگاه های خارجی

مهرآباد، آلاینده و کم کار در مقایسه با فرودگاه های خارجی

این روزها اعداد و ارقامی که درباره آلودگی های شهر تهران به ثبت می رسد، در کنار همه موضوعات مختلف گویای یک...
مهرآباد پرواز برنامه ای شبانه ندارد

مهرآباد پرواز برنامه ای شبانه ندارد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ پرواز برنامه ای در فرودگاه مهرآباد از ساعت 24 تا 5 صبح انجام...
آلودگی صوتی معضلی برای کلانشهرها

آلودگی صوتی معضلی برای کلانشهرها

آلودگی صوتی از معضلاتی به شمار می رود که شهروندان ساکن کلانشهرها را درگیر کرده و به نوعی به چاشنی تلخ زندگی...

سوغاتی که تا امروز مغفول مانده بود

سوغاتی که تا امروز مغفول مانده بود ریزگرد چه ارتباطی با فضای راه آهن می تواند داشته باشد؟ چرا پیش از این احدی نسبت به این مساله توجه نشان نداده بود؟!.همین یکی دو هفته پیش بود که مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به اصرار اعضای شورای شهر در محل این شورا حاضر شد تا ضمن استماع دلایل آنها در خصوص خروج خط آهن از مناطق 17 و 18 پاسخ... 25 ژوئیه 2016 - 16:00