19 سپتامبر 2019 - 19:54
http://dsfr.ir/zwfszz

برچسب : آسیاب آبی یوسف آباد

احیای آسیاب آبی یوسف آباد تهران

احیای آسیاب آبی یوسف آباد تهران

مالکان آسیاب آبی یوسف آباد این بنای دوره قاجاریه را با ثبت ملی از شر ساخت و سازهای تهران نجات دادند و طرح...