4 اکتبر 2021 - 16:32
http://dsfr.ir/ntui1a

برچسب : آثار تاریخی یونان

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

سرویس #میراث فرهنگی دنیای سفر: #مومیایی یک مرد که در وضعیت مطلوبی قرار دارد در مقبره ای واقع در شهر تاریخی #...