8 اکتبر 2021 - 11:48
http://dsfr.ir/27xvl3

برچسب : آثار تاریخی روم

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

سرویس #میراث فرهنگی دنیای سفر: #مومیایی یک مرد که در وضعیت مطلوبی قرار دارد در مقبره ای واقع در شهر تاریخی #...