26 سپتامبر 2018 - 05:55
http://dsfr.ir/ksp4kt

اختتامیه المپیک ریو‎

با برگزاری اختتامیه المپیک ریو، پرونده المپیک 2016 بسته شد. المپیک 2020 در ژاپن برگزار خواهد شد.
عکاس مجموعه :