30 فروردین 1397 - 15:02
http://dsfr.ir/a5vujo

امضای سند فاز سوم همکاری احیای دریاچه ارومیه

سند فاز سوم همکاری مشترک سازمان ملل متحد، دولت ژاپن و سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به امضا رسید.

عکاس مجموعه : ندا نادی

همکاری در سوژه های آینده

لطفا اطلاعات تماس خود را وارد نمایید. همکاران ما برای دریافت نظرات شما در قالب عکس و فیلم، راهنمایی، سفرنامه، مقاله، گفتگو و یا نظر یک  کارشناس، تماس می گیرند.