7 اردیبهشت 1397 - 11:52
http://dsfr.ir/9fsa24

گزارش تصویری بیست و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

گزارش تصویری از روز سوم، بیست و پنجمین نمایشگاه ملی و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

عکاس مجموعه : میثم رودکی