http://dsfr.ir/6q4j6h

کوهسنگی مشهد

کوه سنگی نام کوه مشهور و نیز دومین پارک بزرگ (بعد از پارک جنگلی ملت) در شهر مشهد است و در میان تفریحگاه های این شهر از قدمت و شهرت خوبی برخوردار است و یکی از زیباترین پارک های ساخته شده در ایران است. این مجموعه تلفیقی از آب، سنگ و سرسبزی و نور است. ساختمان موزۀ بزرگ خراسان، با الگوبرداری از معماری کاخ کلات نادر، جلوه زیبایی به این مجموعه داده است. از آنجا که مشهد، پایتخت نادرشاه بود، مصالح مقبره او، از سنگ های سخت گرانیت کوه سنگی انتخاب شد.

عکاس مجموعه : میثم رودکی