همفکری برای تجمیع صدور مجوزهای سه گانه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

IMG09271342

دنیای سفر: مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و رئیس و هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران دور یک میز نشستند تا درباره تجمیع وصدور مجوزهای سه گانه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی (اعم از فروش بلیط، امور زیارتی و نیز خدمات مسافرتی گردشگری) رایزنی و همفکری کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ابتدای این نشست گزارشی از سوابق، فعالیت ها و مشکلات ساختاری و کاری انجمن ارائه کرد. محمد حسن کرمانی، در ادامه خواستار واگذاری اموری نظیر نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، برگزاری نمایشگاهها، تبلیغات و بازاریابی گردشگری در خارج از کشور به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و امکان حضور در ترکیب کمیسیون عالی نظارت و نیز کمیته های فنی استانی شد و همچنین به بحث درباره شیوه تجمیع صدور مجوزهای سه گانه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی پرداخت.

اصلاح آئین نامه، در انتظار نتیجه

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان نیز در این نشست گفت: اموری که ماهیت تصدی گری داشته و بیشتر مربوط به فعالیت های سازمان بوده به بخش خصوصی واگذار شده است اما برخی امور حاکمیتی هستند که حداقل در حال حاضر امکان واگذاری آنها وجود ندارد.

وی افزود: آئین نامه مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی در دستور کار اصلاح و بازبینی است و موضوع تجمیع مجوزها نیز از ابتدای کار مدنظر قرار داشته است. ما راهکارها و پیشنهادات مختلف را بررسی کرده ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

رحمانی موحد تاکید کرد: دستگاه های مختلفی در این کار نقش قانونی دارند، بنابراین نمی توان به یکباره مستندات قانونی و رویه های جاری را کنار گذاشت. چنانچه هریک از این دستگاه ها نقش تخصصی و متوازن خودشان را در این فرآیند از دست بدهند عملا آئین نامه مزبور در مقام اجرا به مشکل برمی خورد.

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این نشست بر آماده کردن شرایط برای واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد. مسعود سلطانی فر در تایید صحبتهای معاون گردشگری سازمان گفت: تردید نداشته باشید که مباحث مربوط به تصدی گری را واگذار می کنیم ولی امور حاکمیتی را به موجب قانون نمی توانیم واگذار کنیم.

انتشار خبر، ۵ روز پس از نشست

نکته جالب در خبر منتشره از سوی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عدم ذکر دقیق صحبت ها یا حداقل بخشی از صحبتهای رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی است. علاوه بر این با اینکه این نشست روز ۱۶ دی ماه برگزار شده بود، روابط عمومی سازمان خبر آن را ۲۱ دی ماه منتشر کرد و مشخص نیست دلیل این تاخیر در انتشار خبر چیست. تنها عکس منتشر شده توسط روابط عمومی سازمان از این نشست را نیز در ا دامه می بینید:

60010