الزامی بودن ارزیابی زیست محیطی برای تمام پروژه های عمرانی شهر تهران

4 اکتبر 2016 - 09:30 dsfr.ir/e603a

الزامی بودن ارزیابی زیست محیطی برای تمام پروژه های عمرانی شهر تهران
مهر
با ورود تکنولوژی های جدید هیچ بهانه ای برای آلودگی محیط زیست پذیرفته نیست.

قائم مقام توسعه و پایش محیط زیست ستاد محیط زیست و توسعه پایدار از الزامی بودن مطالعات محیط زیستی پروژه های تهران قبل، حین و بعد از اجرای پروژه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ امیرحسن جعفری ورامینی با اشاره به لزوم اهمیت مطالعات محیط زیستی پروژه های عمرانی شهر تهران قبل، حین و بعد از اجرای آن ها، گفت: پروژه های عمرانی شهر تهران قبل و حین اجرا و در زمان بهره برداری دارای مطالعات محیط زیستی هستند که بر این اساس دو پروژه تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر هم که از پروژه های بزرگ عمرانی شهرداری تهران به حساب می آید، به دلیل حساسیت های محیط زیستی و نیز الزام شورای اسلامی شهر تهران قبل از اجرا مورد مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته اند.

جعفری در ادامه بیان کرد: ابتدا کلیه فعالیت های اجرایی در مراحل ساختمانی و بهره برداری این پروژه ها شناسایی و در محدوده اثرگذاری پروژه ها، کلیه پارامترهای محیطی شامل پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بیولوژیکی نیز شناسایی و بر اساس روش های علمی اثرات متقابل فعالیت پروژه ها در محیط زیست اطراف پروژه ها مشخص شد.

قائم مقام توسعه و پایش ستاد محیط زیست و توسعه پایدار گفت: این اثرات شامل اثر بر کیفیت هوا، کیفیت صدا، منابع آب های سطحی و زیر زمینی، رفاه و آسایش شهروندان، اثرات اقتصادی و مقبولیت اجتماعی و مشارکت شهروندان است که در بخش های مختلف مورد بررسی و با گزینه عدم اجرای این پروژه ها مقایسه شد. به این ترتیب به دلیل میزان اثرات مثبت پروژه ها بر ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، صرفه اقتصادی در مقابل هدر رفت وقت مفید شهروندان در ترافیک، اجرای این دو پروژه مورد تایید قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: به منظور به حداقل رساندن این اثرات به ویژه آلودگی صوتی در مراکز حساس و نزدیک بناهای مسکونی که امکان افزایش تراز صوتی را در اثر تردد خودروها به همراه دارد، برنامه های مدیریت محیط زیستی تدوین و برای تقلیل آثار سوء آنها اقداماتی نظیر نصب دیوارهای صوتی و تعیین سرعت مجاز حرکت خودروها و ... انجام شد.

جعفری در ادامه گفت: از نتایج دیگر این مطالعات تدوین برنامه پایش پارامترهای محیط زیست است که در طول مدت بهره برداری پروژه، پارامترهایی که احتمال افزایش دارند پایش مستمر می شوند و به محض شناسایی مسائل محیط زیستی ناشی از پروژه ها نسبت به رفع آن ها اقدام می شود.

به گزارش دنیای سفر؛ پیش تر سعید متصدی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری این معاونت که روز سه شنبه 11 اسفند ماه در سالن شماره 13 نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد، گفته بود: پروژه هایی که بدون ارزیابی محیط زیستی شروع به کار کنند هزینه های مرتبط بر آن ها بر عهده کارفرما خواهد بود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1