ماجرای اعتصاب اتوبوسرانان مشهدی چه بود؟

3 اکتبر 2016 - 16:00 dsfr.ir/1d5rw

ماجرای اعتصاب اتوبوسرانان مشهدی چه بود؟
bus.mashhad.ir
پایانه اتوبوسرانی آزادی مشهد

طی دو روز گذشته اخباری در فضای مجازی مبنی بر اعتصاب اتوبوسرانان منتشر شد.

طی دو روز گذشته اخباری در فضای مجازی مبنی بر اعتصاب اتوبوسرانان منتشر شده بود، در حالی که مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد در پاسخ به ایسنا، گفت: نه در میان اتوبوسرانان بخش دولتی و نه در میان اتوبوسرانان بخش خصوصی اعتصابی نداشتیم، اما تعدادی از اتوبوسرانان بخش خصوصی نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق شان اعتراضاتی داشتند.

علی اصغر نیشابوری با اشاره به گزارشاتی مبنی بر اعتصاب اتوبوسرانان در روز گذشته، اظهار کرد: نه در میان اتوبوسرانان بخش دولتی و نه در میان اتوبوسرانان بخش خصوصی اعتصابی نداشته ایم، اما تعدادی از اتوبوسرانان بخش خصوصی نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت حقوقشان اعتراضاتی داشتند که طی دو روز گذشته این موضوع در حوزه بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی مطرح و جلسات مشترکی با حضور مدیریت آن شرکت خصوصی برای پیگیری این موضوع برگزار شد تا مشکلات اصلاح شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد ادامه داد: این شرکت برای برخی تخلفات اتوبوس رانان جرائمی را تعیین کرده بود و به نوعی خساراتی را از آن ها دریافت می کرده که در حال بررسی این موضوع هستیم، اگر این ها در حدود اختیارات شرکت نیست حتما بازنگری شود که اگر تضییع حقوق اتوبوسرانان انجام شده است شرکت مکلف به جبران آن خواهد بود.

نیشابوری با بیان اینکه هم بخشی از اعتراضات اتوبوسرانان درست است، هم بخشی از صحبت های شرکت، تصریح کرد: نه می توانیم بگوییم اعتراضات اتوبوسرانان کاملا به حق است نه گفته شرکت کاملا درست است.

وی با اشاره به اینکه منشا این اختلافات به موضوع دریافت نقدی بهای خدمات بر می گردد، خاطرنشان کرد: اینکه می گویم بخشی از صحبت های شرکت خصوصی درست است به این دلیل است که طبق قانون بعد از دریافت نقدی کرایه، راننده مکلف است به مسافر رسید داده و با استفاده از من کارت شخصی سازی شده خود یک تراکنش ثبت کند، اما متاسفانه تعداد معدودی از اتوبوسرانان بخش خصوصی بر خلاف قانون این کار را نمی کنند یعنی نه به مسافر رسید می دهند و نه تراکنش ثبت می کنند.

نیشابوری افزود: با توجه به اینکه این یک تخلف محرز است و ما نمی توانیم برخوردی با اتوبوسران بخش خصوصی داشته باشیم، سیستم نظارتی سازمان اتوبوسرانی در صورت مشاهده موارد، شرکت ها را بازخواست و جریمه می کند و خود شرکت ها با اتوبوسران خود برخورد می کنند.

نیشابوری خاطرنشان کرد: همچنین بعضی از اتوبوسرانان به جای استفاده از من کارت شخصی سازی شده که در اختیارشان است، از من کارت عادی استفاده می کردند که این نیز خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه ما به عنوان سازمان اتوبوسرانی نمی توانیم برخوردی با اتوبوسرانان بخش خصوصی داشته باشیم و طبق قرارداد وظیفه برخورد با تخلفات با شرکت بوده و همین نحوه برخورد عامل اعتراض اتوبوسرانان شده است، افزود: در حال حاضر اتوبوسرانان به نحوه برخورد شرکت ها با تخلفات آنان و تناسب نداشتن برخورد شرکت تخلفات معترض هستند.

وی با بیان اینکه همکاران ما در حال بررسی این موضوع هستند، اظهار کرد: در صورتی که شرکت تخلفی از حیث برخورد با اتوبوسرانان انجام داده باشد نحوه برخوردها اصلاح و با شرکت نیز برخورد خواهیم کرد.

نیشابوری با تاکید بر اینکه اصل تخلف اتوبوسرانان محرز و مشخص است، گفت: این رفتار حتما باید اصلاح شود و این گونه نیست که در صورت تغییر برخورد و دریافت خسارت این روند همچنان ادامه پیدا کند.

وی با رد این ادعا که دو روز گذشته حدود 80 دستگاه اتوبوس در خطوط سه بی.آر.تی، خط 831 و 12 برای ساعاتی برای اعتراض دست از کار کشیده و اعتصاب کردند، تصریح کرد: این گونه نبوده و آن ها اعتراض کرده اند، اما کار را تعطیل نکردند و طی دو روز گذشته نیز فعالیت داشته اند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
11 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1