دستورالعمل سرمایه گذاری در مناطق گردشگری صادر و ابلاغ شد

17 ژوئیه 2016 - 13:40 dsfr.ir/jp55b

دستورالعمل سرمایه گذاری در مناطق گردشگری صادر و ابلاغ شد
میثم رودکی / دنیای سفر
دشت میشان واقع در کوه های الوند در همدان

دستورالعمل سرمایه گذاری در مناطق گردشگری با تصویب وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده و ابلاغ شد.یضی

محمدعلی فیاضی، مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری و دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور گفت: دستورالعمل سرمایه گذاری در مناطق گردشگری بعد از جلسات متعدد و کارگروه کارشناسی با حضور دستگاه های عضو کمیته ملی طبیعتگردی تشکیل شد به تصویب سه دستگاه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست رسید و به دستگاه ها ابلاغ شد.

به گفته فیاضی در این دستور العمل مشخص شده است که سرمایه گذاران چه کارهایی می توانند انجام دهند تا هم سرمایه گذاری تسهیل شود و هم مشکلاتی برای مناطق طبیعی بوجود نیاید.

وی افزود: در این دستورالعمل ساز و کارهایی تعریف شده که با توجه به صیانت از مناطق طبیعی بتوان با سازه های متناسب با عرصه های مناطق طبیعی و زون های گسترده و متمرکز فعالیت های طبیعت گردی در این مناطق رونق پیدا کند و با توجه به «آیین نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری» تلاش شده تا مصادیق گردشگری که می تواند در این مناطق طبیعی ایجاد شود را در این دستورالعمل بیاوریم یکی از برنامه های جدی ما در این دستور العمل این است که ساز و کاری تعریف شود که سایت های طبیعتگردی که آماده هستند تا سرمایه گذاران در آنها کار کنند و سرمایه گذاری مسئولانه در این مناطق انجام شود را در اولویت قرار دهیم اولین منطقه ای که قرار است روی آن کار شود منطقه حفاظت شده «خبر» در استان کرمان است.

فیاضی ادامه داد: در این منطقه گردشگری براساس ظرفیت های موجود کمیته ملی طبیعتگردی در نظر دارد تا با رعایت ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح گردشگری متناسب با ساختار اجتماعی و معماری منطقه و با رعایت ظرفیت و تحمل گردشگر پذیری، زمینه ای را ایجاد کند که آن منطقه بتواند به عنوان منطقه طبیعتگردی شناخته شود. کارهای این منطقه در حال انجام است. اگر بتوانیم بهره برداری از این منطقه را به بخش خصوصی واگذار کنیم که در مکان هایی که امکان ایجاد سازه های متناسب وجود دارد، فعالیت کنیم و زمینه ورود گردشگران را با رعایت مسائل زیست محیطی بوجود بیاوریم؛ اقدام بسیار مهمی صورت گرفته است.

دبیر کمیته ملی طبیعتگردی گفت: براساس مطالعات مصوب سازمان محیط زیست، مشاور و سرمایه گذار موظف است براساس مطالعات خود، زون هایی را در این طرح پیش بینی کند. طرح گردشگری این منطقه در مرحله تایید است و طرح مطالعات اثرات زیست محیطی نیز به تازگی به تایید رسیده است و پیش بینی می شود که این طرح الگویی باشد برای انجام فعالیت های طبیعتگردی مسئولانه در مناطق حفاظت شده که تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست کشور فعال است.

فیاضی تصریح کرد: اگر سازمان محیط زیست، برنامه گردشگری را به کمیته ملی ابلاغ کند، تصور می کنیم تا سه هفته دیگر اولین طرح مسئولانه طبیعتگردی در مناطق حفاظت شده را به مرحله اجرا برسانیم. در صورت اجراثیی شدن این کار، منطقه «خبر» کرمان الگویی برای مناطق دیگر خواهد شد. باید به این نکته نیز توجه داشت که در تمام دنیا، افراد با ورود گردشگر به مناطق گردشگری و حفاظت شده، مخالفت نمی کنند منتها با این شرط که محیط زیست آسیبی نبیند و مردم محلی از ورود گردشگر منتفع شوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1