در نشست شورای حکام به تصویب رسید

خواهرخواندگی اجتماعات محلی ایران با روستاهای دورافتاده دنیا

30 می 2016 - 13:00 dsfr.ir/3b4ki

خواهرخواندگی اجتماعات محلی ایران با روستاهای دورافتاده دنیا
ایسنا
سومین نشست عادی شورای حکام میراث فرهنگی ناملموس

پیش نویس آیین نامه و قوانین و مقررات خواهرخواندگی اجتماعات محلی به همراه دیگر برنامه های مرکز میراث فرهنگی ناملموس به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در آخرین روز از سومین نشست عادی شورای حکام میراث فرهنگی ناملموس، پیش نویس خواهرخواندگی اجتماعات محلی و کشورهای دارای میراث ناملموس بررسی و تصویب شد.

«محمدحسن طالبیان»، رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه ای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو پس از پایان این نشست که تا دقایق آخر به بررسی برنامه های که قرار است در سال جاری پس از تهیه دستورالعمل مصوب انجام شود اختصاص داشت، با اعلام تصویب برنامه های این مرکز گفت: در حال حاضر ایران روابط خواهرخواندگی با دیگر شهرهای دنیا را دارد و هم اکنون نیز به دلیل مشترکات فرهنگی و آیینی که در برخی از روستاها و جوامع بومی کشورهای منطقه وجود دارد، امکان این را داریم تا با خواهرخواندگی اجتماعات محلی، از وفاق و روابط دوستانه تری برخوردار شویم.

او با تاکید بر این که ایجاد خواهرخواندگی می تواند بین اجتماعات محل حتی بین یک روستای دورافتاده و یک جامعه محلی در کشوری دیگر که از میراث ناملموس مشترک برخوردارند، اتفاق بیفتد، اظهار کرد: به همین دلیل در سال 2016 دستورالعملی برای خواهرخواندگی یکی دیگر از مواریث فرهنگی ناملموس آماده کرده ایم تا یک اجتماع محلی به صورت آزمایشی تبدیل به پایلوت شود.

او با اشاره به در دستور کار بودن تهیه دستورالعمل برای برگزار مسابقه عکاسی در سال جاری و پس از نگارش دستوالعمل مصوب، اظهار کرد: برگزاری این مسابقه عکاسی در سطح منطقه باعث می شود که جوامع بومی و اجتماعات محلی با معنای میراث فرهنگی ناملموس بیش از پیش آشنا شوند. همچنین این مسابقات به آگاهی و ارتقاء همکاری هایی می تواند منجر شود که با استفاده از آن، روش شناسایی و پاسداری از مقوله میراث فرهنگی ناملموس بهتر انجام شود.

رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه ای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای مرکزی و غربی همچنین به تدوین محتوای آموزشی برای مدارس تاکید کرد و افزود: قرار است در سال جاری به صورت آزمایشی محتوای آموزشی برای مدارس تدوین شود تا بدین ترتیب هم میراث ناملموس در سطح منطقه معرفی شود و هم یک سرمایه گذاری بلندمدت در زمینه میراث ناملموس ایجاد شود.

به گفته معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در حال حاضر مشابه تجربه تدوین محتوای آموزشی در مدارس در کشور پاکستان وجود دارد و در این زمینه قرار است از تجربیات کشور پاکستان بهره گرفته شود.

طالبیان در ادامه از تکمیل «تقویم مجازی میراث ناملموس» به عنوان یکی دیگر از برنامه های این مرکز خبر داد و افزود: سایت مرکز میراث فرهنگی ناملموس دارای یک تقویم مجازی در ارتباط با مواریث ناملموس منطقه است که اطلاعات مربوط به آن هنوز تکمیل نشده است. بنابراین از سال گذشته برنامه ریزی های صورت گرفته برای یک فراخوان، از کشورهای عضو منطقه درخواست شود تا محتویات و اطلاعات میراث ناملموس کشورشان را به منظور ثبت در این تقویم به دفتر این مرکز ارسال کنند.

وی ادامه داد: همچنین قرار است با تهیه و تدوین گزارش فعالیت های 4 ساله مرکز از زمان تاسیس تا و اشتراک گذاری آن با مراکز مرتبط میراث فرهنگی ناملموس امکان استفاده این مراکز از تجربیات موفق این مرکز فراهم شود.

طالبیان تاکید کرد: به منظور حصول اطمینان از فعالیت های مرکز و نظارت کارشناسان بر آن هیاتی 5 نفره تحت عنوان هیات اجرایی تشکیل می شود.

به گفته معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هیات اجرایی با تاکید بر قوانین و مقررات، بر فعالیت ها و اجرای برنامه های مصوب نظارت خواهد داشت و می تواند با ارزیابی پروژه ها و بودجه نسبت به تهیه پیش نویس مصوبات و در صورت نیاز به تشکیل شورای حکام در زمینه استراتژی ها، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز پیشنهادات خود را مطرح کند.

او همچنین از تصویب اضافه شدن سه عضو دیگر به مرکز مقوله (2) میراث ناملموس خبر داد و افزود: تا کنون سه کشور ایران، افغانستان و قزاقستان عضو شورای حکام هستند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1