دستور توقف تخریب سنگ نگاره های تیمره صادر شد

20 آوریل 2016 - 11:50 dsfr.ir/wf1jt

دستور توقف تخریب سنگ نگاره های تیمره صادر شد
iranbild.com
سنگ نگاره های تیمره

با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی بلافاصله پس از تخریب قسمتی از منظر مجموعه سنگ نوشته های تیمره، دستور توقف تخریب سنگ نگاره های تیمره صادر شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اظهار داشت: آسیب های وارد شده بیش تر بخاطر ایجاد راه های دسترسی و فعالیت های معدنی پراکنده بوده که منظر اولیه دره غرقاب از محدوه چم اسبه در مرز سیاسی گلپایگان شروع و تا روستاهای قیدو در شهرستان خمین امتداد می یابد را مخدوش نموده و مشخصا در محل بند قیدو در یک دره بیش ترین آسیب را طی فعالیت معدن گرانیت و سنگ ورقه به بوم های سنگی و نقوش کنده شده بروی آن ها وارد آورده است.

سید محمد حسینی تصریح کرد: تعداد این بوم های سنگی از تعداد 50 بوم تجاوز نمی کند. مجموعه سنگ نوشته ها و سنگ نگاره های دره غرقاب تحت عنوان "منظر فرهنگی تیمره" در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و ثبت منظر به معنای ثبت کلیه عناصر تاریخی، طبیعی و معنوی دره مذکور و تأکیدی بر حفظ کلیت ساختار کالبدی و منظری دره مذکور است.

حسینی با اشاره به اینکه ثبت این اثر که درنوع خود بی نظیر است تأکید کرد: با توجه به وجود بیش از 100 هزار نقش و کتیبه، شاخصه های ثبت جهانی را داراست و درسال 1389 به استانداری  و فرمانداری شهرستان خمین جهت انعکاس به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: با این وجود اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست علی رغم آگاهی از وجود ارزش های دره مذکور، بدو ن استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان، اقدام به صدور مجوز نموده که به دنبال آن سازمان صنایع و معادن استان به صدور پروانه بهره برداری اقدام نموده است.

حسینی با توجه به ارزش ها و شاخص های موجود در سنگ نگاره ها خاطرنشان کرد: مراتب پس از بررسی های لازم با دستگاه های ذیربط در حال پیگیری است تا اقدامات حفاظتی مشترک از این آثار ارزشمند بعمل آید.

وی در پایان اعلام کرد هر چند منظر و کالبد دره غرقاب و سنگ نگاره های تیمره ثبت شده است، اما جهت تاکید بر حفاظت از این آثار ارزشمند، نقشه عرصه و حریم و ارائه ضوابط مربوطه جهت جلوگیری از آسیب های بعدی را در دستور کار فوری خود قرار داده است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1