جزئیات پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال 94

14 مارس 2016 - 15:00 dsfr.ir/4v3tk

جزئیات پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال 94
ایران ایر
یک فروند هواپیمای شرکت ایران ایر

تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در 11 ماه سال گذشته 245 هزار و 751 پرواز بود. این میزان در 11 ماه امسال با افزایش 41 هزار سورتی به 286 هزار و 904 سورتی پرواز عبوری همراه بود.

پروازهای عبوری به پروازهایی اطلاق می شوند که از یک مبدا پرواز و برای رسیدن به مقصد از آسمان چند کشور عبور می کند و ایرلاین ها برای عبور از فضای کشورهای طول مسیر باید مجوزهای لازم برای عبور را از قبل دریافت کنند تا بتوانند از آسمان کشورها عبور کنند. ضمن اینکه ایرلاین های مربوطه باید طبق تعرفه کشورهای طول مسیر عوارضی را تحت عنوان عوارض پروازهای عبوری به کشورهایی که از آسمان آن ها عبور می کنند پرداخت کنند.

اما ایران به عنوان امن ترین کشور منطقه با توجه به قرار گرفتن در کریدور اتصال شرق - غرب و شمال - جنوب نقش مهمی در اتصال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به شمال اروپا و آتلانتیک شمالی دارد بنابراین می تواند یکی از مسیرهای اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به اروپا باشد.

بر اساس این گزارش، میانگین انجام پروازهای عبوری از آسمان کشور تا خرداد سال گذشته حدود 450 پرواز در شبانه روز بود اما با افزایش نا امنی ها در منطقه، به ویژه در اوکراین و عراق، اغلب خطوط هواپیمایی مجبور به عبور از آسمان ایران شدند و این اتفاق آمار پروازهای عبوری از فراز ایران را تا حدود 100 درصد افزایش داد به طوریکه در حال حاضر بیش از 900 پرواز عبوری از آسمان کشور ما توسط خطوط هوایی دنیا عبور می کنند.

طبق آمار ارائه شده در 11 ماه سال گذشته 245 هزار و 751 پرواز عبوری از آسمان کشور انجام شد که این میزان با 41 هزار و 153 پرواز افزایش، در 11 ماه امسال به 286 هزار و 904 سورتی پرواز رسید.

آمار پروازهای عبوری به تفکیک هر ماه

اما بررسی تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور به تفکیک هر ماه نشان می دهد در فروردین ماه سال گذشته (1393) 15 هزار و 570 پرواز عبوری از آسمان ایران انجام شد که این میزان با رشد قابل توجه 86 درصدی در فروردین امسال (1394) به 28 هزار و 883 پرواز عبوری افزایش یافت.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز تعداد پروازهای عبوری از ایران 15 هزار و 337 سورتی پرواز بود که این میزان در اردیبهشت امسال با رشد 83 درصدی به 28 هزار و 109 سورتی پرواز رسید.

رشد 100 درصدی پروازهای عبوری در خرداد 94 نسبت به خرداد 93

بیش ترین میزان رشد پروازهای عبوری در خردادماه بود به طوریکه این میزان از 14 هزار و 238 پرواز عبوری در خردادماه سال گذشته با رشد بیش از 100 درصدی در خردادماه امسال به 28 هزار و 514 سورتی پرواز عبوری افزایش یافت. همچنین در تیرماه سال جاری تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران 86 درصد افزایش داشت به طوریکه این میزان از 14 هزار و 648 سورتی پرواز در تیر 93 به 27 هزار و 291 سورتی پرواز در تیرماه 94 رسید.

طبق آمار ارائه شده، در مرداد سال گذشته 21 هزار و 840 پرواز عبوری از آسمان کشورمان صورت گرفت در حالی که این میزان در مردادماه امسال به 28 هزار و 949 پرواز افزایش یافت. تعداد پروازهای عبوری در مرداد 94 نسبت به مرداد سال گذشته 33 درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، در شهریورماه سال گذشته 27 هزار و 573 سورتی پرواز عبوری از آسمان کشور انجام شد که البته تعداد پروازهای عبوری در شهریور امسال اعلام نشده است. در مهرماه امسال نیز تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور رشد 7 درصدی داشته است به طوریکه این میزان از 26 هزار و 935 سورتی پرواز در مهر 93 به 28 هزار و 734 سورتی پرواز در مهر امسال افزایش یافت.

آبان ماه امسال نیز 28 هزار و 907 پرواز بین المللی از آسمان ایران عبور کرد در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 27 هزار و 916 سورتی پرواز بود؛ بنابراین تعداد پروازهای عبوری در آبان 94 نسبت به آبان 93 از رشد 4 درصدی حکایت دارد.

تعداد پروازهای عبوری در آذر امسال نیز نسبت به آذر 93 افزایش 4 درصدی را نشان می دهد؛ تعداد این پروازها در آذر سال گذشته 28 هزار و 62 سورتی پرواز بود که این میزان در آذر امسال به 29 هزار و 238 افزایش یافت.

تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در دی ماه 93 تعداد 27 هزار و 9 سورتی پرواز بود که این تعداد در دی 94 به 29 هزار و 342 سورتی پرواز رسید که حاکی از رشد 9 درصدی دارد. اما تعداد این پروازها در بهمن ماه سال جاری نیز رشد 9 درصدی را تجربه کرد. در حالی که تعداد پروازهای عبوری در بهمن سال گذشته 26 هزار و 623 سورتی پرواز بود این میزان در بهمن امسال با بیش از 2 هزار و 300 پرواز بیشتر، در بهمن امسال به 28 هزار و 937 سورتی پرواز رسید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1