میثاق‌ نامه‌ پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی

20 فوریه 2016 - 17:00 dsfr.ir/by0uv

میثاق‌ نامه‌ پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی
دنیای سفر
پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی

میثاق‌ نامه‌ پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی قصد دارد سبب راهیابی کسانی به مجلس شورای اسلامی شود که دارای پیشینه‌ خوب و موثری در این دو حوزه هستند.

«پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» که ششم دی ماه اعلام موجودیت کرد، برآمده از دو سال رایزنی گروهی از کنشگران دو عرصه محیط زیست و میراث فرهنگی است. این کمپین با این انگیزه وارد عرصه انتخابات شد که در راستای کنش اجتماعی و مدنی بنیادگذارانش، که همانا آگاه سازی مردم است، سبب راهیابی کسانی به مجلس شورای اسلامی شود که دارای پیشینه خوب و موثری در این دو حوزه هستند، و مانع راهیابی کسانی گردد که، به هر دلیل، از مسببان وضعیت کنونی میراث فرهنگی و محیط زیست کشور هستند.

این پویش هم اکنون در نیمی از استان های کشور فعال است و در نظر دارد که در شماری از آن ها تا چند روز آینده فهرستی از نامزدهای مورد حمایت خود را که میثاق نامه پویش را تأیید کرده اند منتشر سازد.

این میثاق نامه چهار بخش را در بر می گیرد: تعهد به ارتباط منظم نامزد با پویش و حامیانش؛ مطالبات زیست محیطی، مطالباتی در حوزه میراث فرهنگی و پی گیری مواردی برای ارتقای جایگاه سمن ها. در این میثاق نامه هم چنین فضایی برای طرح مطالبات ویژه استانی هم در نظر گرفته شده است که توسط هسته مرکزی پویش در هر استان به آن افزوده می شود. گفتنی است، منشور اخلاقی پویش پاسداری نیز پیوست این میثاق نامه است.

با توجه به اهمیت طرح این مطالبات در سطح جامعه متن کامل میثاق نامه و منشور اخلاقی در پی می آید:

به نام خداوند جان و خرد

میثاق نامه پشتیبانی نامزدهای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی

از پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی

به منظور پاسداری از یادمان های فرهنگی و زیست بوم یگانه سرزمین مان و با تأکید بر تقدم منافع ملی بر منافع فردی/جناحی/محلی، با امضای این میثاق نامه، خود را به اجرای همه مفاد آن متعهد می دانم:

1. پذیرش و رعایت منشور اخلاقی «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی»؛
2. تعهد به برپایی نشست های فصلی با هسته پشتیبان استانی و ارایه گزارش کارکرد؛
3. تعهد به حضور در نشست های سالانه با «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی ایران» و ارایه گزارش کارکرد؛
4. تعهد به تشکیل دو کمیسیون تخصصی و مستقل «میراث فرهنگی» و «محیط زیست»؛
5. تعهد به اولویت ملاحظات محیط زیستی و میراث فرهنگی در تدوین قوانین و تخصیص بودجه و برنامه ریزی؛
6. تعهد به پیگیری مسائل محیط زیستی و میراث فرهنگی در چهارچوب وظایف نظارتی نمایندگی (سوال از وزیران، رئیس جمهور و دیگر دستگاه های مرتبط، و تحقیق، تفحص و پیگیری شکایات در کمیسیون اصل 90 مجلس)؛
7. کوشش برای گنجاندن سه سرفصل آموزشی «آشنایی با فعالیت های مدنی»، «شناخت میراث فرهنگی» و «پاسداری از محیط زیست» در همه سطوح آموزش رسمی (از پیش دبستان تا دانشگاه) و همچنین حمایت از تشکیل و گسترش مدرسه های محیط زیستی؛

در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

8. تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی و ناکارآمد مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، و اهتمام کافی جهت تدوین و تصویب قوانین جدید لازم در این حوزه ها با همکاری و هم فکری سمن ها و کارشناسان؛
9. داشتن نگاه کارشناسانه و غیرسیاسی به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» و در صورت امکان، تغییر جایگاه این سازمان از معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه؛
10. گسترش گردشگری با رعایت مشخصه های «توسعه پایدار»، که در ایران افزون بر پاسداری از محیط زیست باید پاسداری از میراث فرهنگی را هم مد نظر داشته باشد، و تقویت جوامع محلی بر همین پایه و به ویژه توجه به صنایع دستی ریشه دار و اصیل؛
11. توجه به میراث فرهنگی تمدن ایرانی در کشورهای حوزه فرهنگی ایران، و تقویت جایگاه ایران فرهنگی از راه برقراری ارتباط با مجالس کشورهای همسایه با تأکید بر ریشه های اصیل و مشترک فرهنگی، و تلاش برای نزدیک نمودن محتوای آموزش تاریخ در نظام آموزشی رسمی این کشورها با رویکرد نگاه به حوزه تمدنی ایران و مشترکات تاریخی و فرهنگی این حوزه.

در حوزه محیط زیست:

12. تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی و ناکارآمد مرتبط با حوزه محیط زیست، و اهتمام کافی جهت تدوین و تصویب قوانین جدید لازم در این حوزه با همکاری و هم فکری سمن ها و کارشناسان؛
13. داشتن نگاه کارشناسانه و غیرسیاسی به «سازمان حفاظت از محیط زیست» و در صورت امکان، تغییر جایگاه این سازمان از معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه و آمیختن آنها با سازمان هایی هم پوشان، هم چون منابع طبیعی؛
14. نظارت دقیق بر تهیه گزارش های ارزیابی محیط زیستی پیش از اجرای طرح ها، به ویژه طرح های عمرانی، با هدف پایندگی و پاسداری از زیست بوم بازمانده، و ایستادگی در برابر شبکه های آسیب زننده به محیط زیست هم چون سدسازی، صنایع فرسوده آلاینده و...؛
15. التزام به رعایت آمایش سرزمینی در قالب برنامه ششم توسعه؛
16. توقف «طرح بهره برداری از جنگل» و پشتیبانی از طرح های شکار ممنوع یا سخت گیری بسیار برای محدود و مشروط کردن آنها، تقویت بدنه حفاظتی (محیط بان جنگل بان) با تکیه بر جوامع محلی و تعیین حریم طبیعت (کوهستان، رودخانه، چشمه، تالاب و...)؛

در حوزه سمن ها:

17. بررسی و بازبینی قوانین موجود در ارتباط با جایگاه و وظایف سمن ها و کوشش برای تدوین و تصویب قوانین جدید، درباره هر چه کارآمدتر نمودن فعالیت سمن ها و رسیدن آنها به جایگاه قانونی مطلوب؛
18. گنجاندن جایگاه مشورتی، نظارتی و تصمیم سازی سمن ها در کنار نهادهای کارشناسی در جریان فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای طرح ها در قوانین مرتبط؛
19. عضویت افتخاری در یکی از سمن ها و مشارکت مؤثر در فعالیت ها.

خواست های استانی:

20.
21.
22.
23.
24.
25.

منشور اخلاقی «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی»

اینجانب ... با امضای متن این منشور اخلاقی، پیمان می بندم که:

1. راستگو باشم؛
2. تا جایی که می توانم برای پیشبرد خواست های «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» بکوشم؛
3. نسبت به موضوع های در پیوند با میراث فرهنگ و طبیعی از رایزنی با کارشناسان و کنشگران این حوزه ها بهره ببرم؛
4. به میراث فرهنگی و زیست بوم همه جای ایران، و سنت ها و میراث معنوی دینی همه ایرانیان ارج گذاشته و در پاسداری از آنان یاریگر دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشم؛
5. در صورتی که میان منافع فردی، حزبی، سازمانی، قومی و حرفه ای من با پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی رودررویی پیش آید، منافع ملی را پایه تصمیمم قرار دهم؛
6. شفافیت اطلاعاتی را اساس کارم بگذارم و آگاهی ها و اطلاعات در پیوند با موضوع های پویش پاسداری را در اختیار کنشگران قرار داده و حقوق اجتماعی «دسترسی به اطلاعات» را در چهارچوب قانون پاس بدارم و در تعامل با رسانه ها رویکردی مثبت و فعالانه داشته باشم؛
7. در تمام تصمیمات و اقدامات خود پذیرای نقد و نظر دیگران باشم، مسؤولیت خطاهای خود را بپذیرم و برای دیدگاه مخالف و انتقادی ارزش قائل شوم و خود را مقید به گزارش دهی منظم به دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی، از جمله هسته پویش در استان، بدانم؛
8. در صورت پیش آمدن امکان گزینش کسانی برای مسؤولیت های مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی در حوزه انتخابیه خود شایستگی، توان کارشناسی، راستگویی و درستکاری نامزدهای آن را پایه قرار داده و نزدیکان سببی و نسبی ام در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند؛
9. به شخصه بکوشم الگوی پاسداری از میراث فرهنگی، ارج گذاری به میراث معنوی، احترام به محیط زیست و پشتیبانی از صنایع دستی باشم و در راستای گسترش گردشگری پایدار بکوشم.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1