تروریسم علیه توریسم

1 فوریه 2016 - 19:00 dsfr.ir/hm916

تروریسم علیه توریسم
footofan.com
یک تروریست داعش در حال تخریب آثار باستانی

تخریب هدفمند میراث فرهنگی بیانگر تراژدی بسیار بزرگی برای بشریت است

""ایرینا جئورجیوا بوکووا" مدیرکل یونسکو"

ساعت هایی که بر مچ دست راست خود بسته بودند هم انگار نمی توانست زمان را به آن ها یادآوری کند و بفهماند دیگر زمانه ی در افتادن با مظاهر تمدن و آثار باستانی نیست. انگار نمی فهمیدند که زمین و مردمانش از ترور و تروریست و تروریسم یک جا بیزار است. نمی فهمیدند پتک های سنگینی که برای نابودی میراث کهن و آثار باستانی بالا می برند، بر فرق سر خودشان فرود خواهد آمد چه دنیا دیگر خشک مغزان تروریست را دشمن می دارد چه اسلحه به روی مردم کشند و چه پتک بر آثار باستانی بکوبند. این را دنیا با هزار زبان فریاد کرده است که سیاه پوشان سیه اندیش داعش را دشمن می دارد چون آنان دشمن انسانیت هستند و نابودگران میراث بشری.

این حرف را در دیدار ایرینا بوکووا، مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با رئیس جمهور ایران اسلامی می توان شنید که آگاهانه بر نقش محوری فرهنگ و آموزش برای مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز تاکید شد تا بگوید "ضدفرهنگ" را باید با "فرهنگ" خنثی کرد.

زیبا گفت دکتر روحانی که؛ "فرهنگ پایه و اساس جوامع است که به همه جنبه های زندگی ما نفوذ نموده واساس درک متقابل و گفتگوی بین فرهنگی می باشد".

رئیس جمهور در این دیدار سویه ای دیگر از نگاه مقابله کننده با ستیزه جویان فرهنگ سوز هم نشان داد و گفت: "راه حل های مشترکی باید در جهت حفاظت از آثار و مکان های فرهنگی در معرض خطر یافت شوند. تخریب بناها و نابودی اماکن تاریخی به دست گروه های مختلف قومی و فرهنگی، بیانگر این نکته است که افراط گرایان به دنبال جداسازی جوانان از هویت خود هستند.

مطابق با بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر سال 2013، ایران مبارزه با افراط گرایان را در صدر کارهای خود قرار داده است". این نگاه روشن رئیس جمهور روحانی، که نگاه کرامند به فرهنگ دیرپای جهان است پاسخ همدلانه این مقام یونسکو را در پی داشت که؛ بوکووا در ادامه سخنان دکتر روحانی اظهار داشت: "تخریب هدفمند میراث فرهنگی بیانگر تراژدی بسیار بزرگی برای بشریت است".

وی ضمن تایید دیدگاه رئیس جمهور محترم کشورمان در نقش اساسی فرهنگ در هر جامعه ای، افزود: "در برابر تلاش های افراط گرایان به تقسیم جوامع، یونسکو بر احساس مسئولیت خود در بسیج سراسری جامعه بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی در معرض خطر تاکید دارد".

وی همچنین از تمرکز ویژه یونسکو بر نقش جوانان و ترسیم طرح های مقابله ای با افراط گرایی خشونت آمیز از طریق آموزش، فرهنگ و تحمل و بردباری خبر داد". این خبر هم به خودی خود می تواند خوب باشد و خوب تر نیز هم چه تنها راه مبارزه با پدیده های ضدفرهنگی، فرهنگ است و مقابله با هویت سوزی، پاسداری از هویت های دیرپای کشورهاست.

"ایرینا جئورجیوا بوکووا" مدیرکل یونسکو گفت: ما در یونسکو به مسئولیت بزرگی که در قبال این جنایات داریم، واقف هستیم و می دانیم که یکی از اهداف تروریست ها، قطع ارتباط فرهنگی جوامع با یکدیگر و گذشته شان است. بله، آنان از ملت با ریشه و مردم با ریشه می ترسند و خوب می دانند اگر مردمی ریشه در باورهای دینی و ملی داشته باشند در برابر آنان دستی که بالا می برند نه دست تسلیم که مشت اقتدار خواهد بود. مشتی که فرق می شکند از آنانی که با پتک جهالت آثار باستانی را هدف گرفته اند.

باری، سفر روحانی به اروپا، نگاه جستجوگر خارجی ها به ویژه گردشگران را با هزار احترام به این سو توجه داد. جایی که امنیت گردشگری و میراث فرهنگی را در میان حلقه ای از آتش تامین و تضمین کرده است.

سفر دکتر روحانی، برای همه بخش ها، رهاورد ارزشمندی به همراه داشت به ویژه برای آثار باستانی و تاریخ مجسم کشور هدیه ویژه ای داشت از جمله؛ مدیرکل یونسکو، چهار لوح ثبت آثار ایران در فهرست میراث جهانی و حافظه جهانی یونسکو را به دکتر روحانی هدیه داد. این الواح شامل شوش و چشم انداز میمند به عنوان دو اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی و کلیات سعدی و مسالک المالک استخری به عنوان دو اثر ثبت در حافظه جهانی یونسکو بود.

سفر روحانی، پر بار بود و پربارتر خواهد شد وقتی تفاهم نامه های گردشگری هم اجرایی شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 13 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1