اجرای پروژه مبارزه با آفات موزه ای در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

9 نوامبر 2015 - 10:10 dsfr.ir/os05e

اجرای پروژه مبارزه با آفات موزه ای در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
niavaranmu.ir
مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران

پروژه مبارزه با آفات موزه ای در قالب طرح حفاظت پیشگیرانه آثار از عوامل بیولوژیکی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران پروژه مبارزه با آفات دوره ای 6 ماه دوم سال با هماهنگی و نظارت بخش حفاظت و مرمت این مجموعه و در راستای امر حفاظت پیشگیرانه  در مقابل عوامل و آلودگی های بیولوژیکی انجام شد.

این پروژه که بر اساس مطالعات آسیب شناسی بیولوژیکی صورت می پذیرد، در فضاهای کاخ ها به دلیل ویژگی محصور بودن در باغ از حساسیت بالاتری برخوردار است که دلیل آن دسترسی های مستقیم و آفات دارای سیکل زندگی مشترک و آسیب رسان به فضای سبز و اشیاء با ساختار آلی می باشد.

روش های مختلف تدخینی موضعی با لحاظ موارد حفاظتی، اجرای مایع در سطوح معماری بدون ساختار آسیب پذیر و منافذ و دریچه های فاضلابی و موتورخانه ای، طعمه گذاری در فضاهای ارتباطی کاخ و موزه به فضاهای موتور خانه ای و کانال های هواساز و ضدعفونی فضاهای میانی سقف کاذب در موزه ها از جمله اقداماتی بود که در این طرح بر اساس نتایج پایش دوره ای انجام شد.

طعمه گذاری موتور خانه ای و اجرای مایع در کلیه بخش های اداری، فیزیکی، تاسیساتی، خدماتی و غیره جهت پاکسازی کامل دوره ای و ممانعت شیوع آلودگی از محیط های همجوار اداری به فضاهای موزه و کاخ ها، طعمه گذاری و پاکسازی پشت بام ها و مسیرهای ناودان ها، سم پاشی و ضد عفونی مسیرهای دسترسی به موزه و کاخ ها و اجرای مایع در فضاهای آشپزخانه ای دیگر اقدامات انجام شده هستند.

گفتنی است امروزه آفات از مهم ترین عوامل آسیب رسان به بناهای تاریخی و میراث فرهنگی کشورها به حساب می آیند. از این رو شناسایی و کنترل آن ها از مهم ترین امور جهت حفاظت از این اماکن است و با این نگرش هر سال در دو دوره  پایش، شناسایی و کنترل جمعیت آفات در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در تمامی بخش ها صورت می پذیرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 18 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1