گشایش دروازه های گردشگری ایران بر جهانیان

اقبال چشم گیر جهانگردان خارجی به بازدید از موزه ملک

27 سپتامبر 2015 - 14:10 dsfr.ir/wc1qn

با رشد صنعت گردشگری کشور در سال های اخیر و موج گردشگران و هیات های سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی خارجی که به ویژه در یک سال گذشته به ایران سفر کرده اند، جنبشی در حوزه خدمات رسانی به جهانگردان در میان برخی موزه ها و مراکز فرهنگی کشور پدید آمده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان بزرگ ترین موقوفه فرهنگی ایران، نخستین موزه وقفی-خصوصی و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه های خطی، نیز در همین مسیر به میزبانی گروه هایی معتبر از جهانگردان نشسته است که بازدید تخصصی از این موقوفه آستان قدس رضوی را در برنامه سفر خود گنجانده اند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، هیاتی بلندپایه از اتریش (رییس جمهور، همسر رییس جمهور، تعدادی از وزیران کابینه، رییسان موزه های برتر و گروهی از خبرنگاران رسانه های اتریش) به ویژه مدیران موزه های تالار هنر وین، آلبرتینا و تاریخ هنر اتریش، رییس کتابخانه ملی چین، یک گروه از متخصصان ژاپنی و ایرانی دانشگاه کیوتو ژاپن در زمینه مستندنگاری پیشرفته آثار تاریخی، کوجی هاندا سفیر ژاپن در ایران، 10 کارشناس و متخصص برجسته از دانشگاه و موزه بامبرگ آلمان (بخش های شرق شناسی و موزه هنر اسلامی)، موزه هنر اسلامی، موزه پرگامون برلین، انستیتو مطالعات ایرانی وین اتریش، انستیتو باستان شناسی تاشکند ازبکستان، هنر و باستان شناسی اسلامی دانشگاه بامبرگ آلمان، موزه لیدن اشتوتگارت و نیز دانشگاه بن آلمان، همسران سفیران کشورهای برزیل و آرژانتین در ایران، میکاییل بارون فون اونگرن اشترنبرگ سفیر آلمان در ایران و نیز قائم مقام وزیر امور خارجه اتریش و سفیر این کشور در ایران به همراه همسران شان، برخی از گروه های مهم جهانگرد، پژوهشگر و هیات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی خارجی اند که در ماه های اخیر با برنامه هایی هماهنگ شده از گنجینه آثار و تالارهای کتابخانه و موزه ملی ملک بازدید کرده اند.

گنجینه های سکه های تاریخی به ویژه نخستین سکه های ضرب شده در دنیای باستان، هنر اسلامی به ویژه آثار لاکی، خوش نویسی و نسخه های خطی، نسخه های خطی در حوزه های تخصصی به ویژه طب سنتی، نمایشگاه سراچه تن (نسخه خطی تشریح الابدان در زمینه کالبدشناسی یا آناتومی)، معماری ایرانی-اسلامی ساختمان، کیفیت خدمات فرهنگی به ویژه در زمینه نمایش، نگه داری، حفاظت، مستندنگاری و مرمت آثار، معرفی واقف، بهره گیری از نیروی انسانی جوان و چابک و نوآوری در ارایه خدمات فرهنگی، بخش ها و موضوعاتی در کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می آیند که مورد توجه این گروه های جهانگرد، پژوهشگر و هیات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی خارجی قرار گرفته اند.

جهانگردان خارجی بیش از آن که صرفا از خود آثار به نمایش درآمده لذت ببرند، به کیفیت خدمات فرهنگی ارایه شده توجه دارند. برای آنان جالب توجه است که یک موقوفه فرهنگی که به آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد بزرگ دینی متعلق است، توانسته در ذیل توجهات ویژه آستان قدس رضوی، این گونه ببالد و رشد کند. به تعبیر آن ها، کیفیت خدمات ارایه شده، در اندازه های استانداردهای روز دنیا به ویژه در زمینه نمایش آثار، طراحی سالن ها و خدمات پشتیبانی همچون مرمت، حفاظت و مستندنگاری آثار است.

بیش تر آنان تصریح دارند کاری که حاج حسین آقا ملک در مقام بنیان گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک انجام داده است، تنها از عهده یک دولت برمی آید. جای شگفتی است که یک فرد توانسته چنین اقدامی شگرف را انجام دهد و آن را با وقف ماندگار کند. همچنین هنگامی که از تعلق مجموعه به آستان قدس رضوی آگاهی می یابند همواره یادآور می شوند که نقش آن نهاد مذهبی و فرهنگی، به خوبی با بلندنظری و حمایت های عالیه، زمینه رشد و بالیدن این گنجینه را فراهم کند. پرسش هایی نیز در این زمینه طرح می کنند تا از کیفیت حمایت های آستان قدس رضوی به ویژه در زمینه توسعه کتابخانه و موزه ملی ملک و نیز دیگر موقوفات ملک آگاه شوند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1