«الگوی گذران اوقات فراغت» بر اساس وضعیت زناشویی مجردها یا متاهل ها

کدام بیشتر کار، خانه داری، تفریح و از خود مراقبت می کنند؟

20 سپتامبر 2015 - 18:50 dsfr.ir/si4e4

الگوی فعالیت های گذران زمان بر حسب وضعیت زناشویی نشان می دهد مجردان 15 برابر بیش از دیگر گروه ها زمان صرف فعالیت های آموزشی می کنند. اما در مقابل زمان بسیار کمتری را صرف مراقبت شخصی و نگه داری از خود می کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز؛ مرکز آمار، گزارشی از الگوی گذران اوقات فراغت گروه های مختلف منتشر کرده است. بخشی از این بررسی به وضعیت گذران اوقات فراغت افراد بر حسب وضعیت زناشویی آنان پرداخته است.

بر این اساس در میان 4 وضعیت بررسی شده، زنان و مردان دارای همسر در مقایسه با گروه های دیگر زمان بیشتری (3 ساعت و 19 دقیقه) را صرف کار و فعالیت های شغلی می کنند. بعد از آن افراد بی همسر، افراد طلاق گرفته و افراد هرگز ازدواج نکرده قرار دارند. اما افرادی که همسر خود را از دست داده اند تنها 38 دقیقه در روز کار می کنند.

اختلاف فاحش این گروه ها در حوزه فعالیت های آموزشی و فراگیری است. نتایج این گزارش مرکز آمار نشان می دهد افراد دارای همسر در کل روز تنها 11 دقیقه فعالیت آموزشی دارند. این زمان برای افراد بی همسر در اثر فوت 15 دقیقه و برای بی همسران در اثر طلاق 17 دقیقه است. اما افراد هرگز ازدواج نکرده 15 برابر دیگران زمان صرف فعالیت های آموزشی و فراگیری می کنند و 3 ساعت و 48 دقیقه طی روز فعالیت آموزشی دارند.

در مورد فعالیت خانه داری هر 3 گروه دارای همسر، بدون همسر در اثر طلاق و فوت به اندازه نسبتا یکسانی (3.30 ساعت) زمان صرف می کنند و افراد مجرد کم ترین زمان را صرف خانه داری می کنند (2 ساعت و 6 دقیقه).

فعالیت های داوطلبانه و خیریه در میان همه گروه ها بسیار کم و تنها 1 تا 3 ثانیه در کل روز است. افرادی که همسر خود را بر اثر فوت از دست داده اند در مقایسه با افراد دارای همسر و بدون همسر در اثر طلاق فعالیت و مشارکت اجتماعی بیشتری دارند.

میزان فعالیت های فرهنگی و تفریحی در میان همه گروه ها بسیار کم است اما افراد مجرد 2 برابر متاهلان (15 دقیقه) تفریح می کنند. میزان فعالیت های ورزشی مجردان هم 2 برابر دیگر گروه هاست و حدود 24 دقیقه در روز فعالیت های ورزشی دارند.

افراد دارای همسر و بی همسر در اثر طلاق به یک میزان و حدود 13 ساعت زمان صرف مراقبت شخصی خود می کنند. بیش ترین زمان برای مراقبت شخصی مربوط به افراد بدون همسر در اثر فوت است که روزانه 15 ساعت و 29 دقیقه را صرف امور شخصی و نگه داری می کنند و کم ترین زمان هم مربوط به افراد هرگز ازدواج نکرده است که 12 ساعت و 51 دقیقه به امور شخصی و مراقبت می پردازند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1