"فرصت ها و چالش های دیپلماسی گردشگری" بررسی شدند

5 اوت 2015 - 19:20 dsfr.ir/2y2pq

"فرصت ها و چالش های دیپلماسی گردشگری" در قالب نشستی تخصصی و با مشارکت مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران و معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این نشست تخصصی صاحب نظران و اساتید دانشگاه با اشاره به مزایای گردشگری در ابعاد مختلف از جمله نقش مهم آن در اشتغال زایی، فقرزدایی، تعاملات فرهنگی، حفظ و بهبود منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تولید ناخالص داخلی، مصرف و گردش پول، ایجاد سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها، به نقد و بررسی گردشگری به عنوان یکی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد در سطح جهان پرداختند.

تعامل با دنیا برای گسترش همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن اقتصاد گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش جذب منابع، سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته در حوزه گردشگری و گسترش بازارهای صادراتی صنایع دستی ایران و افزایش سهم ایران از گردشگری در دنیا در راستای اهداف چشم انداز از جمله اهداف برگزاری این نشست تخصصی بود.

از سوی دیگر وجود موانع و چالش های فکری و زیرساختی موجود از یک طرف و بهره گیری از فرصت های موجود در گردشگری، با توجه به پتانسیل های موجود در کشور و گرفتن سهم مناسب از بازار گردشگری بین المللی (مورد تاکید در سند چشم انداز) به عنوان اهداف کیفی توسعه میراث فرهنگی و گردشگری، مورد واکاوی و بحث قرار گرفت.

این نشست با حضور دکتر تقی رهنمایی، استاد گروه جغرافیای برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران، دکتر رسول افضلی، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، دکتر نصراله پورمحمدی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، رحیم یعقوب زاده، عضو هیئت علمی جهادانشگاهی و رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران و شهرود امیرانتخابی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1