نمایشگاه
نمایشگاه "سوئیچ های طلایی" تاریخ شروع : 1 فوریه 2016 تاریخ پایان : 11 فوریه 2016 مکان : تهران - میدان شهید باهنر (نیاوران) - مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران - موزه خودروهای اختصاصی برگزار کننده : مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نوع بازدید : بازدید عمومی سایت : http://www.niavaranmu.ir

نمایشگاه "سوئیچ های طلایی" در موزه خودروهای اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می شود.

در این نمایشگاه بیش از 30 قطعه سوئیچ از خودروهای مختلف و متعلق به قبل از انقلاب اسلامی، که در انبار مرکزی این مجموعه نگهداری می شوند در معرض دید قرار می گیرد.

همزمان با این نمایشگاه درب کاپوت رولزرویس های موجود در موزه خودروهای اختصاصی باز می شود تا بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی موتور و داخل خودرو را ببینند.