کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک
کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک تاریخ شروع : 1 مارس 2016 تاریخ پایان : 2 مارس 2016 مکان : تهران، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار کننده : سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران سایت : http://www.ictte.ir

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک برگزار می شود.

موضوعات و محورها

1. حمل و نقل همگانی
2. سیستم های حمل و نقل هوشمند
3. برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی
4. ایمنی ترافیک
5. حمل و نقل و توسعه پایدار
6. مهندسی ترافیک
7. اقتصاد حمل و نقل
8. مدیریت سیستم های حمل و نقل و ترافیک
9. آموزش ترافیک
10. قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک
11. حمل و نقل غیر موتوری
12. طراحی هندسی معابر

کارگروه ها

عنوان کارگروه: حمل و نقل همگانی
مدیر گروه: آقای دکتر حبیب اله نصیری

عنوان کارگروه: سیستم های هوشمند حمل و نقل
مدیر گروه: آقای دکتر سیدمهدی تشکری هاشمی

عنوان کارگروه: برنامه ریزی حمل و نقل
مدیر گروه: آقای دکتر شهریار افندی زاده

عنوان کارگروه: ایمنی ترافیک و ریسک
مدیر گروه: آقای دکتر کمال شعار

عنوان کارگروه: حمل و نقل و توسعه پایدار
مدیر گروه: آقای دکتر حجت

عنوان کارگروه: مهندسی ترافیک
مدیر گروه: آقای دکتر حمید کتابی

عنوان کارگروه: اقتصاد حمل و نقل
مدیر گروه: آقای دکتر علی اصغر اردکانیان

عنوان کارگروه: مدیریت سیستم های حمل و نقل
مدیر گروه: آقای دکتر امیررضا ممدوحی

عنوان کارگروه: آموزش و فرهنگ سازی ترافیک
مدیرگروه داوری مقالات: آقای دکتر علیرضا اسماعیلی

عنوان کارگروه: قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
مدیر گروه: سردار سرتیپ پاسدار محسن انصاری

عنوان کارگروه: حمل و نقل غیرموتوری
مدیر گروه: آقای دکتر تقی زاده

عنوان کارگروه: طراحی هندسی معابر
مدیر گروه: آقای دکتر منصورخاکی