همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار
همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار تاریخ شروع : 17 فوریه 2016 تاریخ پایان : 18 فوریه 2016 مکان : تهران برگزار کننده : پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سایت : http://www.richt.ir

نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دی ماه سال جاری برگزار می شود.

این همایش با هدف بررسی چالش های موجود در مواجهه میراث فرهنگی و توسعه و همچنین ایجاد دیدگاه مشترک در همراهی بین حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و اجرای طرح های توسعه مهم برگزار می شود. شناخت ظرفیت های تاریخی کشور در بومی سازی مقتضیات توسعه و آمایش سرزمین هدف دیگر این همایش است.

محورهای دیگر این همایش شامل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و صلح، میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری و میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت است.