25 سپتامبر 2018 - 00:38
http://dsfr.ir/fbqq1f

برچسب : کیوسک گردشگری

لزوم افزایش باجه های اطلاع رسانی گردشگری

لزوم افزایش باجه های اطلاع رسانی گردشگری

پراکنده بودن باجه های اطلاع رسانی #گردشگری در #ایران و تعداد انگشت شمار آن ها عملا پاسخگوی نیاز گردشگران نیست.