31 فروردین 1397 - 15:59
http://dsfr.ir/5es96w

برچسب : کوشک احمدشاهی

مرمت سقف تاریخی کوشک احمدشاهی

مرمت سقف تاریخی کوشک احمدشاهی

سقف تاریخی کوشک احمدشاهی توسط دفتر فنی مجموعه #فرهنگی #تاریخی #نیاوران مورد بازسازی و مرمت قرار می گیرد.
سنگ های کوشک احمدشاهی شناسنامه دار می شوند

سنگ های کوشک احمدشاهی شناسنامه دار می شوند

کلکسیون سنگ های موجود در کوشک احمدشاهی پس از طی مراحل کارشناسی شناسنامه دار می شوند.