http://dsfr.ir/vywsi8

برچسب : پارک ملی سیاه کوه

اصلی ترین زیستگاه یوز ایرانی در خطر

اصلی ترین زیستگاه یوز ایرانی در خطر

یکی از بزرگ ترین خطراتی که پارک ملی سیاهکوه را تهدید می کند وجود یک معدن در این پارک ملی است.
افزایش غیرعادی کل‌ و بز در پارک ملی سیاه کوه

افزایش غیرعادی کل‌ و بز در پارک ملی سیاه کوه

در حالی که تا چندی پیش خبرهای سیاه کوه حاکی از مرگ و میر حیوانات بر اثر خشکسالی در این منطقه بود، اکنون حفاظت...