http://dsfr.ir/pb11lj

برچسب : ورامین

بازدید گردشگران فرانسوی از آثار تاریخی ورامین

بازدید گردشگران فرانسوی از آثار تاریخی ورامین

یک گروه 30 نفره از گردشگران کشور فرانسه از آثار تاریخی این شهرستان دیدن کردند.
کاشت 30 هزار اصله درخت در حاشیه راه های ورامین و قرچک

کاشت 30 هزار اصله درخت در حاشیه راه های ورامین و قرچک

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های ورامین و قرچک از کاشت 30 هزار اصله درخت در حاشیه راه های...