25 سپتامبر 2018 - 00:26
http://dsfr.ir/wav47h

برچسب : هواپیمایی کیش

پرواز بوشهر - دبی از سرگرفته می شود

پرواز بوشهر - دبی از سرگرفته می شود

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر از سرگیری پرواز بوشهر - دبی با همکاری شرکت هواپیمایی کیش ایر از هفته نخست...