http://dsfr.ir/x4jmzo

برچسب : میراث ملی

نهمین نشست تخصصی پایگاه های میراث جهانی و ملی برگزار می شود

نهمین نشست تخصصی پایگاه های میراث جهانی و ملی برگزار می شود

نهمین نشست تخصصی پایگاه های میراث جهانی و ملی با حضور مدیران پایگاههای ملی و جهانی کشور روز چهار شنبه 25 بهمن...
خانه صمدی در بافت تاریخی گرگان فروریخت

خانه صمدی در بافت تاریخی گرگان فروریخت

خانه صمدی واقع در کوچه تقوی در دل بافت تاریخی گرگان در حالی فروریخت که همچنان در ثبت ملی این بنای با ارزش...
لاله زار، شانزلیزه ایران را دریابید!

لاله زار، شانزلیزه ایران را دریابید!

با وجود گذر سال ها، خیابان لاله زار غریب مانده است و کسی به فکر شانزلیزه تهران نیست. شانزلیزه ایران مهجور...