http://dsfr.ir/sousqy

برچسب : مرز رازی

آخرین وضعیت تردد در مرزهای مشترک ایران و ترکیه

آخرین وضعیت تردد در مرزهای مشترک ایران و ترکیه

مرز رازی که از چند هفته قبل و با توجه به بر هم خوردن شرایط امنیتی در خاک کشور ترکیه از سوی این کشور مسدود شده...